Kudos / Samferdselsdepartementet / Strategi/plan / 2018 / Handlingsplan for kollektivtransport

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Handlingsplan for kollektivtransport

Strategi/plan

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Publisert

2018

Eier

Samferdselsdepartementet