Kudos / Petroleumstilsynet / Studie / 2020 / Guideline to Subsea Integrity Management

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Guideline to Subsea Integrity Management

Studie

Guideline to Subsea Integrity Management Wellhead to Topside ESDV

Wood har på oppdrag fra Petroleumstilsynet gjennomført en studie om styring av integritet på rør og undervannsanlegg. Rapporten gir en overordnet systembeskrivelse av den hydrokarbonførende kjeden fra brønnhode til innretning med beskrivelse av relevante grensesnitt, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle samt relevante fagmiljøer. På selve innretningen er omfanget avgrenset til nødavstengningsventil på stigerør.

Publisert

2020

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

Wood

Forfattere

Thomas Garten og John Picksley

Språk

norsk

Tema

Energi