Last ned som PDF

55 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Grunnlag for drøftinger om en ny IA-avtale

Evaluering

Grunnlag for drøftinger om en ny IA-avtale

Etter initiativ fra Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd ble det i oktober 2009 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra myndighetene ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet som arbeidsgiver i staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Gruppen fikk i oppdrag å oppsummere erfaringene med IA-avtalen i inneværende periode, og klargjøre og drøfte sentrale premisser for det videre IA-samarbeidet. Dette er arbeidsgruppens rapport. Rapporten illustrerer viktige problemstillinger, men er ikke et uttrykk for partenes posisjoner.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk