Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Gjensidig trivsel, glede og læring

Evaluering

Gjensidig trivsel, glede og læring evaluering av mentorordningen "Nattergalen"

NOVA har på oppdrag fra BLD gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen. Ordningen ble iverksatt i 2008 som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet i Norge. I Nattergalen er studenter ved barnevern- eller sosialfagsutdanningene mentorer for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. Formålet er å styrke det kultursensitive erfaringsgrunnlaget i barnevernet, og bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Evalueringen viser at både barn og mentorer har positivt utbytte av ordningen, og resultatene gir ifølge NOVA en klar anbefaling om at ordningen bør videreføres.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Forfattere

Elisiv Bakketeig, Elisabeth Backe-Hansen, Marie Louise Seeberg, Anne Solberg og Joshua Patras

Språk

norsk (bokmål)