Kudos / Kunnskapsdepartementet / Evaluering / 2006 / Frafall i videregående opplæring

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Frafall i videregående opplæring

Evaluering

Frafall i videregående opplæring betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke

I denne rapporten følger vi forløpet til årskullet som avsluttet grunnskole våren 2002 og som startet videregående opplæring (grunnkurs) høsten 2002. Utgangsspørsmålet vårt er: Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for ikke å ha normal progresjon i videregående opplæring? Spørsmålene vi reiser er derfor av følgende type. Har gjennomsnittskarakteren fra ungdomsskolen betydning for manglende progresjon i videregående opplæring? Sett at vi sammenligner elever med samme karakterer fra grunnskolen: Er det systematisk forskjell i tilbøyeligheten til avvik fra normal progresjon mellom studieretninger og fylker? Har elevens sosioøkonomiske bakgrunn representert ved blant annet kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldrenes utdanning en selvstendig effekt på tilbøyeligheten til normal progresjon?

Publisert

2006

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Senter for økonomisk forskning

Forfattere

Karen N. Byrhagen, Torberg Falch og Bjarne Strøm

Språk

norsk (bokmål)