Last ned som PDF

107 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Forskning om barnehager

Kunnskapsoppsummering

Forskning om barnehager En kunnskapsstatus

Bakgrunnen for den foreliggende kunnskapsstatusen er en dialog mellom Barne- og familiedepartementet (BFD) og Norges forskningsråd, avdeling for Kultur og samfunn/Velferdsprogrammet - samfunn, familie, oppvekst. Det var ønske om en større satsing tilknyttet forskning om barnehager. I forståelse med BFD ble det besluttet at det, i regi av Velferdsprogrammet, skulle lages en begrenset kunnskapsstatus på feltet som kunne være grunnlag for: å definere viktige forskningstemaer, utmeisle en strategi for satsingen, være basis for miljøenes søknadsutforming og en del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget i programstyret. En arbeidsgruppe bestående av forskere som dekker ulike sider av feltet fikk i oppdrag å utarbeid en kunnskapsstatus.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfattere

Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson og Randi Dyblie Nilsen

Språk

norsk