Last ned som PDF

96 sider

4.4 MB

Forsiden av dokumentet Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse

Studie

Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse

Statens vegvesen inviterte i 2015 til Plan- og designkonkurranse gjennomført i regi av forsknings- og utviklingsprogrammet BEST - Bedre Sikkerhet i Trafikken. BearingPoint leverte løsningsideen «Forebygging av trafikkulykker ved å bruke avansert dataanalyse». Ideen går ut på å benytte avansert dataanalyse i form av maskinlæringmetoden HyperCube, for å identifisere kombinasjoner av egenskaper ved vegen og dens omgivelser som gir økt ulykkesrisiko. Analysen tar for seg det landsdekkende ERF-vegnettet. Valgt tilnærming på datasiden har vært å dele opp vegnettet i vegsegmenter, og så knytte hver ulykke til ett vegsegment. Ulykker på vegsegmentet poengvektes etter skadegrad, og basert på dette beregnes risikoscore for hvert vegsegment. De 6 % vegsegmentene med høyest risikoscore betraktes som høyrisikosegmenter, og analysens mål er å forklare hvordan disse skiller seg fra de resterende 94 % av vegsegmentene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk