Kudos / Forskningsrådet / Evaluering / 2013 / Fast i fisken

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fast i fisken

Evaluering

Fast i fisken evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst

HAVBRUK er et av Forskningsrådets store programmer og Forskningsrådets viktigste satsing innenfor havbruk. Programmets formål er å fremskaffe kunnskap som kan danne grunnlag for en økonomisk, miljømessig og sosi-alt bærekraftig vekst i norsk havbruk. Samtidig skal programmet bidra til at norske forskningsmiljøer opererer på et ledende internasjonalt nivå. Det er gjennomført en evaluering av programmets mange aspekter, fra forskningsresultater og effekter til organisering, styring og virkemiddelbruk.

Publisert

2013

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Oxford Research

Forfattere

Harald Furre, Aase Marthe J. Horrigmo, Marthe Rosenvinge Ervik og Bjørn Brastad

Språk

norsk (bokmål)