Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t

Studie

Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t

Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn yngre førere. Dette er påvist gjennom et prosjekt i tre deler: A) Analyse av data fra Statens vegvesens tellepunkter; B) Fartsmålinger koblet til etterfølgende intervju med førere og data fra Motorvognregisteret om bil og eier; og C) Beregning av eldre føreres andel av trafikkarbeid, basert på reisevaneundersøkelsene i 2008 og 2014. Selv om endret alderssammensetning forklarer noe av fartsreduksjonen, er det andre faktorer som forklarer størstedelen av reduksjonen. Sannsynlige forklaringer er bl.a. økt trafikkmengde og lavere forekomst av store fartsovertredelser.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248012726

Tema

Transport og kommunikasjon