Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2020 / Evaluering og utredning av forsøksloven

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering og utredning av forsøksloven

Evaluering

Evaluering og utredning av forsøksloven

Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Datagrunnlaget for rapporten er omfattende dokumentstudier, en rekke intervjuer med sentralforvaltningen, herunder flere departementer og direktorater, samt kilder i utvalgte kommuner som har gjort bruk av forsøksloven. Det har også blitt gjennomført en spørreundersøkelse til kommuner som har hatt befatning med loven i det aktuelle tidsrommet.

Publisert

2020

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oxford Research

Forfatter

Tor Egil Viblemo

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

virkning/effekt mulighetsrommet