Last ned som PDF

65 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler

Evaluering

Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler

Det første kapitlet er en gjennomgang av bakgrunnen for evalueringen av tilskudd til samiske læremidler. Mandat og problemstilling fra Sametinget er gjengitt og definisjon av samiske læremidler blir beskrevet med utgangspunkt i Samisk læremiddelutvikling – Strategisk plan 2001-2005. Siste del vies til en redegjørelse av hvilke metodiske prinsipper som er benyttet. Det viktigste dokumentet som ligger til grunn for evalueringen er dokumentet Samisk læremiddelutvikling – Strategisk plan 2001-2005. Planen ligger til grunn for utlysningen av de tilskuddene som er gitt i planperioden. I tillegg er de årlige budsjettene med postene som knyttes til læremiddelutvikling forankret i dette dokumentet.

Publisert

Eier

Sametinget

Utfører

Finnut Consult

Forfattere

Målfrid Baik og Stine Larsen Loso

Språk

norsk (bokmål)