Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Evaluering / 2008 / Evaluering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Evaluering

Evaluering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form

Rambøll Management AS har foretatt en vurdering av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Norsk Form på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Les rapporten

Publisert

2008

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk