Kudos / Barne- og familiedepartementet / Evaluering / 2009 / Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre

Evaluering

Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre en effektstudie

PMTO er en foreldreveiledningsmetode som har som formål å forebygge og redusere atferdsvansker hos barn. Hovedformålet med evalueringen har vært å se om PMTO kurs vurderes som nyttig av fosterforeldre og har positive effekter på fosterbarns atferd og sosiale ferdigheter. Effektstudien viser at PMTO-kurs for fosterforeldre har effekt på fosterbarn med høy risiko for atferdsvansker. For denne gruppen er det entydige funn i retning av mindre atferdsvansker, økte sosiale ferdigheter og bedre tilpasning for fosterfamilien. Fosterforeldre med fosterbarn med høy risiko når det gjelder atferdsvansker synes å profittere mest på kurset.

Publisert

2009

Eiere

Barne- og familiedepartementet og Bufdir

Utførere

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet og UNIFOB

Forfattere

Reidar Jakobsen og Roar Solholm

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8225-001-6