Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Evaluering

Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Svak oppslutning om Kvalitetssystem i landbruket er en hovedårsak til at SLF har engasjert Vestlandsforskning til å gjøre en ekstern evaluering av KSL. Rapporten prøver å gi svar på disse spørsmålene: I hvilken grad er resultatene av KSL-arbeidet i samsvar med formålene for programmet, og hvordan er forholdet mellom oppnådde resultater og de totale ressursene som er satt inn i KSL-arbeidet? Hva er de viktigste årsakene til at alle bønder ikke har innført ordningen, og hvordan bør arbeidet med KSL føres videre?

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Statens landbruksforvaltning

Utførere

Vestlandsforskning og SNF

Forfattere

Kyrre Groven, Eivind Brendehaug, Carlo Aall og Olav Kvitastein

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

82-428-0249-1