Kudos / Helsedirektoratet / Evaluering / 2019 / Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte

Evaluering

Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte sluttrapport

Følgeevalueringen har vært inndelt i tre faser som har resultert i totalt tre rapporter, levert i 2017 og 2018. I denne sluttrapporten presenteres funn og resultater fra hele evalueringsperioden. I sluttrapporten er hovedfunnene samlet gjennom hele prosjektperioden under tre hovedproblemstillinger: Hvordan har organisasjonenes arbeid endret seg i kampanjeperioden? Hvilken betydning har kampanjen for markedsføring og synliggjøring av frivillig sektor? Hvordan påvirker kampanjen arbeidet med målgruppen for kampanjen?

Publisert

2019

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Rambøll Management Consulting

Språk

norsk (bokmål)