Kudos / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Evaluering / 2009 / Evaluering av IA-avtalen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av IA-avtalen

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av IA-avtalen

Dette er hovedrapporten for prosjektet Evaluering av lA-avtalen og nye regler for å redusere sykefraværet, utført av Sintef Teknologi og samfunn.

Publisert

2009

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788214047943