Last ned som PDF

85 sider

2.02 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Evaluering

Evaluering av dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Sidan 1990 har Noreg hatt tre nasjonale forskingsetiske komitear, som til saman dekkjer alle fagområde. Ein ny evalueringsrapport peiker på både sterke og svake sider ved systemet og på utviklingspotensial i tida framover.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788212024328