Last ned som PDF

122 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009

Evaluering

Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på vegne av Evalueringsavdelingen i Norad evaluert støtten til Norsk Senter for demokratistøtte (NDS) som ble opprettet av Stortinget i 2002. De konkluderer med at aktivitetene til NDS har fått få varige virkinger for partnerorganisasjonenes arbeid med å fremme demokrati. Målet med NDS var å bidra til demokratibygging i nye og ustabile demokratier. NDS ga politiske partier på Stortinget mulighet til å bistå i utviklingen av velfungerende politiske systemer i utviklingsland gjennom støtte til samarbeid mellom politiske partier i Norge og fattige land

Publisert

Eier

Norad

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Einar Braathen og Erik Henningsen

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-474-9