Kudos / Forskningsrådet / Evaluering / 2010 / Evaluation of Added Value and Financial Aspects

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluation of Added Value and Financial Aspects

Evaluering

Evaluation of Added Value and Financial Aspects The Norwegian Centre of Excellence Scheme

Den norske ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå ved hjelp av romslig, langsiktig finansiering, samt styrke internasjonalisering og forskerutdanning. De første sentrene ble etablert i 2003 og ordningen omfatter i dag, i 2010, 21 sentre. Evalueringen har først og fremst analysert senterordningens merverdi og vurdert hvordan finansieringen fungerer. Selve forskingen er ikke vurdert, og den vitenskapelige effekten av senterne er derfor ikke tema i denne evalueringen.

Publisert

2010

Eier

Forskningsrådet

Utfører

NIFU STEP

Språk

engelsk

ISBN

978-82-12-02829-6