Kudos / Miljødirektoratet / Evaluering / 2007 / Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn

Evaluering

Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn en forstudie

Denne forstudien er utarbeidet av Dovrefjellrådet etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av 12 personer med tilknytning til villreinforvaltning, forskning og formidling. En referansegruppe har kommet med innspill og uttalt seg til rapporten. En lokal gruppe med interesser i villreinforvaltningen i Dovrefjell-Rondaneområdet lanserte ideen med å opprette et villreinsenter i og ved bygningsmassen på Hjerkinn når forsvarets bruk av bygningene opphører. Ideen fikk bred støtte fra kommuner og fylkeskommuner, organisasjoner og villreininteresser i regionen. Stortinget og Miljøverndepartementet har senere fulgt opp ideen, og satt av betydelige midler for en realisering av et villreinsenter på Hjerkinn. Senteret bør kunne være i drift senhøstes 2007.

Publisert

2007

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Dovrefjellrådet

Forfatter

Torfinn Rohde

Språk

norsk (bokmål)