Last ned som PDF

47 sider

0.66 MB

Forsiden av dokumentet Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol

Evaluering

Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en faglig rådgivingsgruppe levert rapporten "Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol. Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre stoff enn alkohol". Formålet med dette arbeidet har vært å utarbeide et faglig grunnlag for å kunne fastsette faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol herunder forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser. På denne måten vil man få en mer enhetlig regulering av forbudet mot å føre motorvogn etter inntak av alkohol eller andre rusmidler. Denne rapporten foreslår faste konsentrasjonsgrenser i blodet for 20 andre stoffer enn alkohol, som anses å være trafikkfarlige stoffer. Disse stoffene påvises hyppig hos bilførere som er pågrepet av politiet, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Språk

norsk