Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Et ansvarlig politi

Evaluering

Et ansvarlig politi åpenhet, kontroll og læring

Finstadutvalget har på oppdrag av Justisdepartementet evaluert kontrollmekanismene for politiet med mer.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Finstad-utvalget

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-583-1020-1