Last ned som PDF

310 sider

5.15 MB

Forsiden av dokumentet Et ansvarlig politi

Evaluering

Et ansvarlig politi åpenhet, kontroll og læring

Finstadutvalget har på oppdrag av Justisdepartementet evaluert kontrollmekanismene for politiet med mer.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-583-1020-1