Kudos / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Evaluering / 2007 / Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evaluering

Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Evalueringen er gjennomført av ECON for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er en gjennomgang, og vurdering av den eksisterende ordningen med regionale verneombud. Formålet er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Videre skal det gis en vurdering av hensiktsmessigheten av å utvide ordningen til andre bransjer.

Publisert

2007

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

ECON

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-926-5