Kudos / Utdanningsdirektoratet / Evaluering / 2011 / Er alle med?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Er alle med?

Evaluering

Er alle med? smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen

Kartlegging av skolers bruk av permanente smågrupper for skoler som viser problematferd. På klassetrinnene 1 - 7. Forekomsten er økende. Om lag 1400 elever på landsbasis får sin undervisning i et smågruppetiltak i 2010.

Publisert

2011

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Lillegården kompetansesenter

Forfattere

Hanne Jahnsen, Svein Erik Nergaard og Grini Nina

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-9973-738-8