Kudos / Samferdselsdepartementet / Evaluering / 2009 / Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

Evaluering

Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050

TØI har anslått potensialet for redusert energibruk og direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm for perioden 2004-2050. Mulighetene for energieffektivisering og reduksjon av direkte CO2-utslipp er størst for lette kjøretøy.

Publisert

2009

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi og Knut Sandberg Eriksen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1025-8