Kudos / Landbruks- og matdepartementet / Evaluering / 2010 / En robust instituttsektor

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet En robust instituttsektor

Evaluering

En robust instituttsektor Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning

Hovedmålet for gjennomgangen er (1)å gi råd om hvordan en skal utvikle en effektiv instituttsektor med høy kvalitet, godt omdømme og høy internasjonal konkurransekraft og (2)gi råd om arbeidsfordelingen mellom instituttene og forvaltningsorganene når det gjelder forvaltningsoppgaver. Gjennomgangen skal vurdere forskningsinstituttene og deres grenseflater og tilknytning til andre forvaltningsorganer og deres departement.

Publisert

2010

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utførere

Evalueringskomité/Utvalg, Bioforsk, Norsk senter for bygdeforskning, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Norsk institutt for skog og landskap , Veterinærinstituttet og Forskningsrådet

Forfattere

Lars Sponheim, Idun Christie, Inge Even Danielsen, Søren E. Frandsen, Kristina Landsverk, Sverre Leiro, Even Mengshoel, Eli Reistad, Torbjørn Skjerve, Janne Sollie og Reid Hole

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02860-9