Last ned som PDF

50 sider

0.71 MB

Forsiden av dokumentet Mobbing og arbeidsro i skolen 2019

Studie

Mobbing og arbeidsro i skolen 2019 Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2019 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2019. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2009 til 2018.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275706094