Last ned som PDF

50 sider

1.68 MB

Forsiden av dokumentet Mobbing og arbeidsro i skolen

Evaluering

Mobbing og arbeidsro i skolen Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2017. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2008 til 2016.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275705240