Last ned som PDF

156 sider

2.13 MB

Forsiden av dokumentet Elevinspektørene 2005 – Som elevene ser det

Evaluering

Elevinspektørene 2005 – Som elevene ser det Analyse av den nasjonale undersøkelsen ”Elevinspektørene” i 2005

Elevinspektørene er en nettbasert undersøkelse der elevene i grunnskolen og videregående skole har mulighet til å vurdere sitt eget læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk for elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen og elever på grunnkurs i videregående skole. For øvrige trinn er undersøkelsen frivillig. Oxford Research har sammen med professor Einar M. Skaalvik ved Pedagogisk Institutt, NTNU, gjennomført denne analysen av resultatene fra Elevinspektørene våren 2005. Analysen er basert på svarene fra elever fra 5. trinn til videregående kurs II i den videregående opplæringen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt og Einar M. Skaalvik

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning