Kudos / Oljedirektoratet / Evaluering / 2012 / Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø

Evaluering

Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø

Add novatech as har på oppdrag fra OD gjennomført en studie som belyser område-evalueringer og samordningsgevinster av kraft fra land mellom flere aktører i området midtre Nordsjø. Som en underleverandør til add novatech har Unitech Power Systems hatt ansvar for å se på selve kraftforsyningssystemet. Studien omfatter følgende: - Felt og innretninger (eksisterende og nye) som kan være aktuelle å inkludere. - Vurderinger med henhold til plassering av mottaksstasjon for offshore fordelingsnett av kraft fra land (på egen hub). - Vurdering av behov for kapasitet som er nødvendig i kraftforsyningen. - Estimat over investeringskostnader for områdeløsningen og beregninger over tiltakskostnader. - Følsomhetsanalyser for å identifisere de mest kritiske prosjektelementer og parametere med henhold til tiltakskostnader.

Publisert

2012

Eier

Oljedirektoratet

Utførere

Add novatech as og Unitech

Forfattere

Geir Husdal og Tom Dagstad

Språk

norsk (bokmål)