Kudos / Finansdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker

KVU/KS1/KS2

Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker

Metier AS og Møreforsking Molde AS har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet (mars 2011) og mandat i avrop datert 16. august 2011.

Publisert

2012

Eiere

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Utførere

Metier og Møreforsking

Språk

norsk (bokmål)