Last ned som PDF

19 sider

0.3 MB

Forsiden av dokumentet Effect of, and experiences with interventions for young people exposed to forced marriage or honour-related violence. A systematic literature search with sorting.

Kunnskapsoppsummering

Effect of, and experiences with interventions for young people exposed to forced marriage or honour-related violence. A systematic literature search with sorting.

Munthe-Kaas, Heather Menzies og Baiju, Nikita | Nguyen, Lien Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Vi utførte et systematisk litteratursøk i relevante databaser. En forskningsbibliotekar utviklet og gjennomførte søket i september 2017. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte titler og sammendrag og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi identifiserte ingen empiriske studier som så på effekt av eller erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Det er behov for studier om effekt av og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. 19 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2017.

Publisert

Eier

Bufdir

Språk

norsk

ISBN

9788280828903