Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet E39 Aksdal-Bergen

KVU/KS1/KS2

E39 Aksdal-Bergen kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for E39 Aksdal-Bergen. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk (bokmål)