Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Data om tunneler på riks- og fylkesveger 2006

Statusrapport

Data om tunneler på riks- og fylkesveger 2006

Vegdirektoratet lager en oversikt over norske vegtunneler som ajourholdes med jevne mellomrom. Denne oversikten er ajour pr. august 2006 og viser at det nå er 798 vegtunneler på riksvegene og 155 på fylkesvegene. Den samlede tunnellengden er nå 752 km. Den gjennomsnittlige tunnellengden er nå ca. 945 m. Dette viser at tunnelene som åpnes nå er lengre enn tidligere (770m i 92/93). Av fylkene har Hordaland flest vegtunneler (193). Av den samlede tunnellengden har 63% ventilasjonsanlegg (langslufting), 96% har belysning, 342 tunneler har brannslokkere og 274 har nødtelefoner. 108 vegtunneler har radiodekning (antennekabel), 180 har bommer og 241 har montert vekselblinkanlegg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Finn Harald Amundsen og Arild Engebretsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon