Last ned som PDF

40 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Dans i hele landet

Statusrapport

Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategien er utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører i dansefeltet i Norge, samt etter erfaringer fra andre land. Det har vært et stort engasjement blant aktørene i dansefeltet rundt arbeidet med strategien. Arbeidet med en strategi for profesjonell dansekunst i Norge har hatt et tredelt formål: 1) Gi en status for oppnådde resultater på dansefeltet som følge av Kulturløftet fram til i dag, 2) kartlegge utfordringer og 3) gi grunnlag for videre utvikling av profesjonell dans i Norge.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Analysekriterier

fremdrift