Kudos / Kulturrådet / Evaluering / 2009 / "Da ars møtte techne"

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet "Da ars møtte techne"

Evaluering

"Da ars møtte techne" en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)

Norsk kulturråd tildelte i april 2009 et oppdrag om å gjennomgå og evaluere Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) til Telemarksforsking. Bakgrunnen for oppdraget lå blant annet i Kultur- og kirkedepartementets St. meld. nr. 21 Samspill, hvor departementet varsler at de vil ta initiativ til en gjennomgang av NOTAM. Rapporten gir en deskriptiv evaluering av Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM). Den gir et bilde av institusjonens status og virksomhet ved evalueringstidspunktet, herunder en beskrivelse av organisering, oppgaver, prosjekter, samarbeidspartnere og praksis.

Publisert

2009

Eiere

Kulturrådet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Telemarksforsking, Bø

Forfatter

Ole Marius Hylland

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7401-305-6