Last ned som PDF

154 sider

4.28 MB

Forsiden av dokumentet Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes?

Vedlegg

Evaluering

Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved

Evalueringsavdelingens erfaringer tilsier at det ofte er vanskelig å si noe om resultatene av bistanden. Vi kan si noe om hva vi gir bistand til, men vi kan ikke i samme grad si så mye om hva bistanden fører til. Evalueringsavdelingen bestilte denne evalueringen for å finne årsakene til at norsk bistandsforvaltning ikke måler og rapporterer på resultater i den grad man skulle kunne forvente ut ifra hvor høyt det er prioritert av politisk ledelse og embetsverksledelse.

Publisert

Eier

Norad

Utførere

Itad Ltd og Chr Michelsens Institutt

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-789-4