Kudos / Petroleumstilsynet / Forhåndsutredning / 2019 / Bruk av droner i nordområdene

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Bruk av droner i nordområdene

Forhåndsutredning

Bruk av droner i nordområdene HMS forhold knyttet til bruk av droner i petroleumsaktiviteten i nord

Sintef har, på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil), utarbeidet en rapport om HMS-forhold knyttet til bruk av droner i petroleumsaktiviteten i nord. Rapporten viser eksempler på bruk av fjernstyrte og autonome droner (luft, havoverflate, under vann) i petroleumssektoren og utviklingstrender innen droneteknologi. Rapporten belyser også viktige HMS-forhold og drøfter anbefalinger og tiltak for å sikre forsvarlig bruk av droneteknologi i petroleumsvirksomhet.

Publisert

2019

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

SINTEF

Forfatter

Trond Bakken mfl.

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

risiko