Kudos / Husbanken / Evaluering / 2013 / BOLIG +

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet BOLIG +

Evaluering

BOLIG + nye boligløsninger for eldre og folk flest

Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. Med nye boligløsninger menes boliger på det ordinære boligmarkedet med felleslokaler og evt. servicetilbud. Endelig beskrives erfaringene fra nye boligløsninger og hvilke nye boligløsninger som kan være aktuelle i fremtiden.

Publisert

2013

Eier

Husbanken

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Lene Schmidt, Arne Holm, Torunn Kvinge og Siri Nørve

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7071-990-7