Kudos / Forskningsrådet / Evaluering / 2011 / Bildeling i hovedstadsområdet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Bildeling i hovedstadsområdet

Evaluering

Bildeling i hovedstadsområdet

Det er klare mål om å redusere utslipp og støy fra biltrafikken og i tillegg forbedre framkommeligheten for de reisende. En måte å ta tak i disse utfordringene er å undersøke alternativer til privat bilhold, slik som bildeling. Erfaringer både fra Norge og fra andre land viser at bildeling medfører at det blir færre biler på veien fordi medlemmene kvitter seg med bil, bruker bil sjeldnere og/eller utsetter bilkjøp. Selv om folk primært velger bilkollektiv av økonomiske og praktiske årsaker, får bildeleordninger dermed positive effekter for miljøet. De fleste medlemmene i det norske Bilkollektivet er i 30-40årsalderene, har god utdanning og økonomi og kollektivtilgang. De er meget positive til ordningen, noe som taler for at det bør være et potensial for økt utbredelse av bildeling i hovedstadsområdet. For å få til dette må strategier for å få med nye brukergrupper, koplinger til kollektivselskap og ulike offentlige støtteordninger vurderes.

Publisert

2011

Eier

Forskningsrådet

Utførere

Transportøkonomisk institutt og Statens vegvesen

Forfattere

May Hald, Petter Christiansen og Vibeke Nenseth

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1245-0