Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet

Evaluering

Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet Rapport 2019 - 12

Rapporten er skrevet på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Rapporten undersøker hvorvidt det er barrierer for bruk at kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet. Videre ser rapporten på hvilke behov for veiledning i bestilling og bruk av tolk ansatte i flyktningetjenester og voksenopplæringer har. Avslutningsvis drøfter rapporten hvilke konsekvenser manglende bruk av kvalifisert tolk har for kvaliteten på introduksjonsprogrammet. Rapporten er basert på seks kommuner der ledere av henholdsvis flyktningetjenesten og voksenopplæringen er blitt intervjuet. Det er også blitt arrangert fokusgrupper med ansatte ved de samme arbeidsplassene. For å få et bredere datagrunnlag, er det også utført en spørreundersøkelse til ledere i flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

Publisert

Eier

IMDi

Utfører

PROBA Samfunnsanalyse

Forfattere

Mari Amdahl Heglum, Tonje Bentzen, Trude Thorbjørnsrud og Anette Walstad Enes

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

utfordringsbildet virkning/effekt