Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Barn med særlige behov i barnehage

Studie

Barn med særlige behov i barnehage Delrapport for prosjektet «Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder»

Denne rapporten er en delrapport i prosjektet «Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder» og skal belyse om kommunenes bruk, og tilgang på, ressurser til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne endret seg etter overgangen til rammefinansiering. Videre belyser rapporten hvordan kommuner organiserer tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov og saksbehandlingstiden i PPT og kommuner. Samtlige problemstillinger er brede og vil også være gjenstand for videre undersøkelser som vil rapporteres i hovedrapporten som kommer i slutten av 2015.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Trøndelig Forskning og Utvikling, NIFU og NTNU

Forfattere

Rune Borgan Reiling og Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275704168

Tema

utdanning og forskning