Kudos / Forskningsrådet / Evaluering / 2006 / Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse

Evaluering

Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse sluttrapport

En av intensjonene i Opptrappingsplanen er at mennesker med psykiske lidelser skal ha en meningsfylt hverdag. Dette skal skje gjennom tilrettelegging for deltakelse i arbeidsrelaterte tiltak i den utstrekning det synes hensiktsmessig for den enkelte bruker, og mulighet for deltakelse i fritidstiltak ut fra individuelle ønsker og interesser (jf. St. prp. nr 63 (1997-98), kap. 1. 2). Dette er tiltak som krever medvirkning fra flere instanser på ulike forvaltningsnivå. Oppmerksomheten rettes mot hvordan slike tiltak praktiseres, og på virkninger av tiltakene.

Publisert

2006

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Telemarksforsking Bø

Forfatter

Solveig Flermoen

Språk

norsk (bokmål)