Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Statusrapport / 2019 / Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Statusrapport

Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert

2019

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

FN

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering