Kudos / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse / Evaluering / 2017 / Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation

Evaluering

Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation Arbeidsnotat No. 1, 2017

Denne rapporten presenterer en analyse av åtte prosjekter som ble tildelt midler gjennom CAPES-SIU-programmet i 2013. Den gir en oppsummering av aktivitetene som programmet bidro til å gjennomføre, utfordringene prosjektene opplevde, og resultatene som forventes å vare etter prosjektene er avsluttet. Studien er basert på sluttrapportene og telefonintervjuer med prosjektkoordinatorene på norsk side. De analyserte prosjektene antas å ha bidratt til å styrke samarbeidet mellom brasilianske og norske høyere utdanningsinstitusjoner og til å knytte utdanning til forskningssamarbeid. Dette ble oppnådd gjennom student- og vitenskapelig ansattes mobilitet, felles utvikling av pedagogisk innhold der vitenskapelige resultater ble integrert, studentveiledning og undervisning ved partnerinstitusjonene, og involvering av studenter i forsknings- og utviklingsaktiviteter og i feltarbeid.

Publisert

2017

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgivere

SIU og Diku

Utfører

SIU

Forfatter

Natalia Ivanova

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker utdanning og forskning

Virkemidler

internasjonalt samarbeid

Analysekriterier

utfordringsbildet resultater