Ukategorisert

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Publisert

Utførere

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon, Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Forfattere

Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788274227088