Kudos / NORAD / Evaluering / 2009 / A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations

Evaluering

A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations

En syntesestudie av miljøinnsatsen til multilaterale organisasjoner er foretatt av Nordic Consulting Group (NCG) på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad. Den bygger på et begrenset antall nyere evaluerings- og forskningsrapporter valgt ut av Evalueringsavdelingen i samråd med fagfolk på området. NCG reiser spørsmålet om ikke norske bevilgninger bør reduseres for de organisasjoner som i liten grad bidrar med resultater.

Publisert

2009

Eier

NORAD

Utfører

Nordic Consulting Group

Forfattere

Jens Claussen og Stein Hansen

Språk

engelsk