Kudos / Barne- og familiedepartementet / Evaluering / 2007 / Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Evaluering

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Det utenrettslige tvisteløsningssystemet fungerer i hovedsak bra. men det er på enkelte punkter rom for forbedringer. Systemet har vokst fram over tid uten noen helhetlig plan. Det er store ulikheter i hvordan tvisteløsningsorganene på ulike vare- og tjenesteområder er organisert og fungerer, og tilsvarende variasjoner i tilbud og effektivitet, uten at dette er saklig/faglig begrunnet. I hvilken grad FTU oppfattes som et nøytralt organ og sammenhengen dette har med FRs rolle som interesseorganisasjon og samtidig forvalter av et offentlig tvisteregelverk, blir også drøftet.

Publisert

2007

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Statens institutt for forbruksforskning

Forfattere

Eivind Stø, Randi Larvik og Eivind Jacobsen

Språk

norsk (bokmål)