Kudos / Petroleumstilsynet / Forhåndsutredning / 2020 / 2020/1022: How digital tools and solutions can improve Subsea Integrity Management

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet 2020/1022: How digital tools and solutions can improve Subsea Integrity Management

Forhåndsutredning

2020/1022: How digital tools and solutions can improve Subsea Integrity Management

Selskapet DNV GL har på oppdrag fra Ptil gjennomført en studie for å undersøke hvordan digitale verktøy og løsninger kan gi bedre integritetsstyring av rørledninger og undervannsanlegg. Studien vil også fokusere på områder hvor kunnskap og informasjon er fullt systematisert og utnyttet for fortsatt utvikling og redusering av risiko.

Publisert

2020

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

DNV GL

Forfattere

Hans Petter Ellingsen, Øystein Bjaanes, Ketil Firing Hanssen og Bente H. Leinum

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

mulighetsrommet