Last ned som PDF

89 sider

1.65 MB

Forsiden av dokumentet Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver

Forhåndsutredning

Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver NIBR-rapport 2019:15

Denne rapporten analyserer ulike sider ved det å eie versus leie bolig for mennesker med utviklingshemming, både sett fra kommunenes ståsted og fra brukerperspektiv, og bygger på funn fra en tidligere studier innen samme tematikk. Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette eieetablering av målgruppen, og hvilke kommunaløkonomiske effekter dette arbeidet har.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Kim Astrup, Rolf Barlindhaug og Marit Ekne Ruud

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

boligsosialt arbeid

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet